Utvärdera föreläsning

Utvärdera föreläsning

Att alla föreläsningar utvärderas är oerhört viktigt för oss och för våra föreläsare.

Utvärderingarna är den enda ersättning våra föreläsare får, då de i övrigt ställer upp helt ideellt.
Det är också föreläsarnas återkoppling, vilket kanske ger input inför nästa föreläsning.

För Transfer är elevernas och lärarnas utvärderingar ovärderliga för att kvalitetssäkra våra föreläsningar och vår verksamhet.
 

Ange föreläsningsnummer:

Hämta utvärderingsblanketter:

Elevutvärdering (pdf)
Lärarutvärdering (pdf)

Partner

Visa fler